Какво е отношението между колективния трудов договор и индивидуалния трудов договор?

Колективният трудов договор е инструмент за договаряне на по-благоприятни условия на труд. Той самият не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона и в същото време не може да противоречи на императивни разпоредби на закона. Колективният трудов договор има действие спрямо работниците Прочетете повече…