Настояване за увеличение на основните месечни възнаграждения

На 07.10.2022 Ръководствата на двете синдикални организации в СОФ Кънект АД внесоха писмо с искане за увеличение на трудовите възнаграждения на всички служители, попадащи в обхвата на Колективния трудов договор (КТД) от 15.04.2022 година със следния текст:    УВАЖАЕМИ Г-Н  КАБАЙЕРО,   Отчитаме и признаваме Вашата загриженост за развитието на Прочетете повече…

Нова секция в Дюфри София

От 1 юли безмитните магазини на територията на Летище София се поеха от Дюфри. По голяма част от заетите с тази дейност работници и служители от СОФ Кънект АД бяха прехвърлени на основание чл. 123 а от КТ към новия оператор. На  4 юли 2022 нашите членове от СС на Прочетете повече…

Среща между синдикатите и новия оператор на търговските обекти на летище София

Днес, 13.05.2022 се състоя среща между представители на ФТР Подкрепа и представители Дюфри., които ще бъдат новите оператори на търговските обекти на територията на летище София. От страна на ФТР Подкрепа присъстваха председателя на федерацията Г-н Иван Кирилов, федералния секретар и председател на секцията на СОФ Кънект АД г-жа Цветанка Прочетете повече…

Подписан нов КТД

Днес, след 4 месеца изключително тежки преговори сключихме и подписахме колективен трудов договор със „Соф Кънект“ АД. Достигнахме до следните договорености: 1. Увеличение на основните заплати с 10 % 2. 400 лв. талони за храна и други режийни разходи 3. Клас прослужено време – 1,1 % за всяка отработена година Прочетете повече…

Сраща на ръководството на ФТР „Подкрепа“ със заместник министъра на транспорта

На 16.03.2022 ръководството на ФТР „Подкрепа“ в лицето на председателя г-н Иван Кирилов и заместник председателя, г-жа Стефка Байчева проведоха среща със зам. министъра на транспорта г-н Върбанов на теми Летище Пловдив, Летище София, Соф Кънект. След срещата г-н Кирилов престави част от разговорите, касаещи работещите в Летище София и Прочетете повече…

СТАРТ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НОВ КТД

Днес стартираха преговорите за сключване на нов КТД в „СОФ Кънект“ АД. Преговарящите от страна на ФТР „Подкрепа“ заявиха своята позиция да не отстъпват от най-значимите за членовете клаузи – синдикална защита за редовите членове, увеличение на основните заплати и запазване на социалните придобивки.

Мероприятия

Синдикално обучение на членовете на секцията Спортни мероприятия За четвърта поредна година отбора на СС – СОФ Кънект се представи блестящо във всички отборни и индивидуални спортни дисциплини на Националната Работническа Спартакиада на ФТР.

НАШАТА МИСИЯ!

Ние сме част от голямото семейство на КТ „Подкрепа“ , която е призната за национално представителна организация на работниците и служителите. В тозва си качество, ние участва във социалния диалог в дружеството и в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения. Представляваме Прочетете повече…