Нова секция в Дюфри София

От 1 юли безмитните магазини на територията на Летище София се поеха от Дюфри. По голяма част от заетите с тази дейност работници и служители от СОФ Кънект АД бяха прехвърлени на основание чл. 123 а от КТ към новия оператор. На  4 юли 2022 нашите членове от СС на Прочетете повече…

Какво е отношението между колективния трудов договор и индивидуалния трудов договор?

Колективният трудов договор е инструмент за договаряне на по-благоприятни условия на труд. Той самият не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона и в същото време не може да противоречи на императивни разпоредби на закона. Колективният трудов договор има действие спрямо работниците Прочетете повече…

Развитие на преговорите по КТД в СОФ Кънект АД

Днес, 05.04.2022 се проведе поредната от многото дълги и за жалост не достатъчно продуктивни срещи от преговорите за нов КТД в СОФ Кънект АД. От страна на ФТР Подкрепа в срещата участваха председателят на Федерацията Г-н Иван Кирилов и заместикът му Г-жа Стефка Байчева ,г-жа Цветанка Георгиева, Федерален секретар секретар Прочетете повече…

Стачна готовност на летище София

Днес, след очаквано поредните неуспешни преговори за сключване на КТД в Соф Кънект свикахме общо събрание на работещите в дружеството. Избра се стачен комитет и от утре тръгва подписка в предприятието с три основни искания – сключване на нов КТД до 05.04.2022 г. ; Увеличение на заплатите с 20% ; Прочетете повече…

Сраща на ръководството на ФТР „Подкрепа“ със заместник министъра на транспорта

На 16.03.2022 ръководството на ФТР „Подкрепа“ в лицето на председателя г-н Иван Кирилов и заместник председателя, г-жа Стефка Байчева проведоха среща със зам. министъра на транспорта г-н Върбанов на теми Летище Пловдив, Летище София, Соф Кънект. След срещата г-н Кирилов престави част от разговорите, касаещи работещите в Летище София и Прочетете повече…

Насрочено синдикално събрание

Днес, 11 март, се проведе поредната преговорна среща за подписване на нов колективен трудов договор с концесионера на Летище София – Соф Кънект. Концесионерът СОФ Кънект беше представен от зам. изпълнителния директор Емил Стефанов, Анелия Димова – директор „Човешки ресурси“, юрист и главен счетоводител на компанията. Двете страни се споразумяха, Прочетете повече…

Среща на двете синдикални организации СТСБ и ФТР Покрепа и висшето ръководство на подизпълнителя Sasse Aviation Services

Днес в 14:20 в Музея за история на авиацията се проведе обща среща на членовете на СТСБ и ФТР Подкрепа в дирекция „Почистване“ в СОФ Кънект на летището в София