На 07.10.2022 Ръководствата на двете синдикални организации в СОФ Кънект АД внесоха писмо с искане за увеличение на трудовите възнаграждения на всички служители, попадащи в обхвата на Колективния трудов договор (КТД) от 15.04.2022 година със следния текст:

  
УВАЖАЕМИ Г-Н  КАБАЙЕРО,

 

Отчитаме и признаваме Вашата загриженост за развитието на нашето летище с устрема да стане петзвездно.

В писаната норма: „Политиката по човешки ресурси и социалната политика“, въведена от 30.06.2022 г. е записано, че „Отговорността за хората и задоволяването на техните потребности от сигурност, образование, работа, здраве и благополучие в прозрачна и етична среда е важна ценност за „СОФ Кънект“ като компания и за всеки член на нашия екип“, както и че: “Нашите хора са в основата на нашия успех“, като визирате служителите на „СОФ Кънект“ АД.

На 15.04.2022 г. подписахме настоящият КТД, а с дата 01.04.2022 г. служителите получиха 10% увеличение на заплатите.

И това бе първото действие, с което Вие гарантирахте, че има пълно покриване на намерения и дела във Вашето управление.

На 14.09.2022 г.  Националният статистически институт обяви ръста на инфлацията за страната ни. В съобщението се казва:

„През август 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2022 г. спрямо август 2021 г. е 17.7%.“

Ръстът на инфлацията стремглаво изпреварва ръстът на възнагражденията за единица труд. Служителите на летището в голямата си част не са удовлетворени от заплатите си, което ги кара да търсят алтернативни начини за добиване на доходи или да си търсят друга работа. Дългогодишни специалисти напускат. Работата остава константа. Задълженията на останалите се увеличават многократно. На изпълнителски длъжности не се търсят и не се назначават нови хора. Постковидният здравен статус на хората се характеризира с отслабена имунна защита, а от там общо по-незадоволително здравословно състояние.

Всички тези влошени условия водят до по-чести и по-продължителни отсъствия на хората, дори на възлови места.

В дирекция „Сигурност“ масово напускат служители и останалите на работа поемат и техните задължения, което води до претоварване, невъзможност да се възстановят в почивките и заболявания.

В дирекция „Наземно обслужване“ бяха връчени предизвестия за уволнение на служителите в отдел КЗБД и девет души остават без работа и доходи, с които да изхранват себе си и своите семейства. Синдикалните организации са твърдо против тези уволнения.

В дирекция „Техническа“ напускат инженери.

В дирекция „Дигитални трансформации“ работят висококвалифицирани IT специалисти с допълнителни квалификации с основни месечни възнаграждения под 2 000 лева. По данни на НСИ средната заплата в страната на IT сектора е над 4 700 лева, което демотивира персонала и увеличава текучеството му. Недостигът на IT специалисти и ниските възнаграждения в дирекцията са в разрез със стратегическите бизнес цели на мениджмънта за пълна дигитална трансформация на летището.

В главна дирекция „Финанси“, отдел „МТС“ остана само един снабдител, поради напускане на дългогодишни ценни кадри и той е недостатъчен за обслужване на всички заявки.

В дирекция „Транспорт и ГСМ“ всички отдели са силно затруднени: в отдел „Автотранспорт“ няма достатъчно шофьори, отдел „Автосервиз“ загуби най-младите си и надеждни механици, а в отдел ГСМ двамата управляващи отдела го напуснаха едновременно.

Повсеместно основният мотив е ниското заплащане на полагания висококвалифициран труд.

Най-широко разпространената теория за разбиране и измерване на удовлетвореността на работното място е теорията на Хърцбърг. Той разделя факторите на общо две големи групи, които е нарекъл „мотиватори“ и „хигиенни“.

Първата група най-общо се отнасят до всичко, което човек прави на работното си място, за да удовлетвори потребността си от професионална и личностна изява и развитие.

Втората група са факторите, които предоставя организационният контекст: политиката на компанията, междуличностни отношения, условията на труд и заплащането.

Служителите на „СОФ Кънект“ АД в голяма степен имат силна вътрешна мотивация и удовлетвореност от първата група фактори. Вашите усилия да създадете благоприятна работна среда чрез въведените писани норми (Етичния кодекс и др.) дават резултат.

Работната заплата е реалният длъжник на справедливостта в момента.

Обективните външни условия, най-осезаемото от които е галопиращата инфлация, ни задължават да обсъждаме с Вас, като социални партньори, и да търсим възможности за справяне с кризата.

В тази връзка настояваме основните месечни възнаграждения на всички синдикални членове и присъединените към КТД, да бъдат увеличени с 200 (двеста) лева считано от 01.11.2022 г.

Вижте оригиналния текст на писмото тук

Категории: Без категория

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *