Настояване за увеличение на основните месечни възнаграждения

На 07.10.2022 Ръководствата на двете синдикални организации в СОФ Кънект АД внесоха писмо с искане за увеличение на трудовите възнаграждения на всички служители, попадащи в обхвата на Колективния трудов договор (КТД) от 15.04.2022 година със следния текст:    УВАЖАЕМИ Г-Н  КАБАЙЕРО,   Отчитаме и признаваме Вашата загриженост за развитието на Прочетете повече…