Колективният трудов договор е инструмент за договаряне на по-благоприятни условия на труд. Той самият не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона и в същото време не може да противоречи на императивни разпоредби на закона. Колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация – страна по договора. Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора. Няма предвидена в закона възможност благоприятните условия на колективния трудов да действат спрямо работници и служители, които не са членове на синдикална организация и не са се присъединили към договора.

Стои въпросът при наличие на действащ колективен трудов договор в едно предприятие какво и отношението между него и индивидуалните трудови договори на работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация – страна по договора и на тези, които са се присъединили към колективния трудов договор?

Всички договорени права и задължения на работниците и служителите в колективния трудов договор стават част от индивидуалните им трудови правоотношения. За това не е необходимо да се сключват допълнителни споразумения към индивидуалните трудови договори. Практиката е работодателят да издаде заповед, когато е договорено увеличение на основното трудово възнаграждение. При сключване на индивидуален трудов договор с нов работник, който черпи права от колективен трудов договор, в индивидуалния договор не може да се уреждат права или задължения, които противоречат или са по-неблагоприятни от предвидените в колективния трудов договор. В същото време в индивидуалния трудов договор може да се договорят повече права, т.е. по-благоприятни условия от колективния трудов договор.

Кодексът на труда предвижда продължаване на действието на КТД при промяна на работодателя по реда на чл. 123 и 123 а, като завареният КТД продължава действието си автоматично по силата на закона без да е необходимо да се издава специален акт за това. В този случай КТД ще продължи да се спазва до изтичане на срока на действието му, но за не повече от една година от датата на промяната по чл. 123 КТ. Ако междувременно не е сключен нов КТД работниците и служителите ще загубят придобитите права над законоустановените по силата на стария КТД.

Автор – Адв. Паунита Петрова, доктор по Право, ЮФ на СУ “ Климент Охридски“

За повече пояснения се свържете с нас

 


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *