НАШАТА МИСИЯ!

Ние сме част от голямото семейство на КТ „Подкрепа“ , която е призната за национално представителна организация на работниците и служителите. В тозва си качество, ние участва във социалния диалог в дружеството и в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения. Представляваме Прочетете повече…