Синдикална секция е създадена през ноември 1990 г. От тогава до днес нашата мисия е да договорим по-добри условия на труд за работеците.
На 20 Ноември 2020 с отдаването на летище София на концесия секцията се разделя на две подсекции- СС на ФТР ‘Подкрепа“ при „СОФ Кънект“ АД и СС на ФТР „Подкрепа “ при „Летище София“ ЕАД.

Синдикално ръководство:

Председател:
Евгени Иванов
Секретари:
Георги Предьов
Васил Павлов
Лилия Николова
Борис Богаевски
Евгения Томова